Siltarumpumestarit

Putkisillan ja rumpuputken korjaus-, vahvistus-, huolto-, ja tarkastuspalvelu

Siltarumpujen saneerauksiin uusia innovaatioita

SiltarumpuMestarit Oy huolehtii siitä, että tieverkostojemme siltarummut pysyvät moitteettomassa kunnossa uusin keinoin. Suomessa on valtava tarve teiden korjaustoiminnalle, missä yhteydessä myös suuri määrä rumpujen huoltoja ja korjauksia tulevat ajankohtaisiksi.

Menetelmämme on ainutlaatuinen, liikennettä haittaamaton ja kustannustehokas – siksi myös aikaisempia menetelmiä nopeampi. Putkisillan eli rumpuputken (ojarummun) tarkastuksen yhteydessä todetaan rummun korjaustarpeet, mm. syöpymät, painumat ja reijät sekä määritellään korjauksen tavoitetaso.

Ammattilaisemme tekevät asianmukaisen suunnitelman tarkoituksena jatkaa rummun käyttöikää kymmeniksi vuosiksi. Samalla parannetaan rummun toimivuutta ja saadaan veden virtaus optimaaliselle tasolle vähentämättä veden virtaaman määrää, jolloin myös mahdollinen tulvariski vähenee. Tässä on perusta tarkalle jatkuvalle seurannalle, joka on osa palveluamme.

a

Meillä on myös Easy Block siltarummun korjausmenetelmä, jota voidaan käyttää Taitorakennerekisterissä oleville putkisilloille.

Siltarummun alkutilanne

1000021368

Korjattu siltarumpu

1000021372

Yksityisteiden parantamisen avustaminen

ELY myöntää avustusta ensisijaisesti muun muassa huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen korjaamiseen. Avustusten suuruuteen on tullut muutos vuosille 2023 – 2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtion avustusta nykyistä suuremmalle avustusprosentille. Tiekunnat voivat hakea valtion avustusta ELY-keskuksesta. Avustus haetaan etukäteen.
( google: yksityistieavustukset )

Uutena innovaationa tarjoamme asiakkaillemme Tulvavallin

Uusi innovaatio estää tulvaveden nousun maanteille, rakennusten pihoille tai tonteille. Tällainen kiinteä lisävarautumistoimenpide toteutetaan erikoisrakenteisella kivikorilla, joka on suunniteltu patomuuriksi eli tulvavalliksi. Patomuuri on kivikorimuuri, joka soveltuu kauniisti suomalaiseen maisemaan. Muuri kestää aikaa kymmeniä vuosia eikä kaipaa huoltoa. Lisäksi tämä on ekologinen ja edullinen ratkaisu.

Helpotamme asiakkaidemme elämää toimimalla avaimet käteen -periaatteella. Asiakas saa koko siltarummun korjauksen kauttamme. Pidämme asiakkaan ajan tasalla työkohtaisesti korjauksen aikana sekä lupa- ja tarkastusmenettelyissä. Asiantuntijamme hoitavat lujuuslaskennan, lupamenettelyn, dokumentaation, piirustukset ja suunnitteluaineiston. Maisemointi ja ojien perkaukset kuuluvat työn viimeistelyyn.

Jos video ei näy, päivitä sivu uudelleen.

Yhteystiedot

SiltarumpuMestarit Oy
Y-tunnus: 2889365-6
Urpunistintie 4
03400 Vihti

Projektipäällikkö
Raisa Kiikeri
raisa.kiikeri@siltarumpumestarit.fi

Tekninen asiantuntija
Jukka Siekkeli

Yhteydenottolomake koskien siltarumpujen korjauksia: