a

Meluaita konsepti jolla säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Kivikori Meluaita ja Kivikori Aita on tuotteistettu syksyllä 2017. Meluaitamme on ylivoimaisesti paras hinta-laatusuhteeltaan. Äänenvaimennus on 33dB ja äänen absorptio 5dB, mitattu uusimpien EN 1793-6 ja -5 standardien mukaan. Meluaidassa ei ole lainkaan ääntä vuotavia saumoja sokkelin tai pystytukien kohdalla. Karkea pinta absorboi ääntä tehokkaasti molemmin puolin aitaa. Lisäksi meluaidan suuri massa suodattaa paremmin ääntä. Maahan kohdistuva paine on kuitenkin vain yhtä paljon kuin kävelystä kohdistuva paine.

Ylivoimaisesti edullisin meluaitaratkaisu

Merkittävin kilpailuetumme meluaidassa on sen ylivoimainen hinta. SSTec meluaita voi olla asennettuna jopa 70% edullisempi kuin kilpailevat tuotteet.

Infran rakentamisessa kokonaiskustannuksiin vaikuttaa myös kuljetusten pienentyminen. Meluaidan perustukseksi tehdään vain kantava maapohja. Se voidaan tehdä suoraan työmaalta saatavasta kivimurskeesta. Massanvaihto on vähäistä kun vähemmän maata kuljetetaan pois. Lyhyen etäisyyden päästä saadaan perustusten murske ja samoin itse aidan rakentamiseen tarvittava kiviaines.

 

Kaikkiin maapohjiin sopiva ratkaisu

Yhteistyössä Leca Finland:n ja Ramboll:n kanssa kehitetyillä kevennyksillä kivinen meluaita voidaan rakentaa kaikille maapohjille, myös pehmeisiin kohteisiin. Kustannukset pysyvät kurissa ja meluaidan rakentaminen on nopeaa.

Kivimeluaita
Tukimuuri (1)
meluaita-malli

Nopein meluaita rakentaa

Riippuen kohteesta voimme valmistaa jopa 100m aitaa päivässä yhdellä koneella. Tällöin haitat asutukselle ja liikenteelle ovat mahdollisimman pienet.

Monipuolinen ja yhdisteltävä

Arkkitehdeille on paljon vaihtoehtoja. Aitaa voi porrastaa, korottaa, laskea ja kaartaa. Se toimii hyvin köynnöskasvien tukena ja pintaa voidaan haluttaessa koristella esim. puurimoituksella. Aitaan voi myös yhdistää esim. puuaitaa, tai läpinäkyvää aitaa.

Tätä voidaan käyttää sopivissa paikoissa myös tukimuurina, tai jopa perustuksina jollekin toiselle aidalle. Aita versiota voidaan tehdä esim. parkkialueiden, pihojen yms. ympärille. Pieniin tiloihin voimme tehdä vain 0,3m syvää aitaa tai tukimuuria.

Ympäristöystävällisin meluestevaihtoehto

Hiilijalanjälki on vain murto-osa muihin meluaitoihin verrattuna. Täyttömateriaalina voi käyttää muutakin kuin kiveä, esim. kierrätysbetonista valmistettu meluaita sitoo CO2:ia itseensä toimien hiilinieluna. Kokonais hiilijalanjälki on silloin positiivinen. Rakentamisesta syntyy vähemmän CO2 päästöjä kuin mitä aita pystyy itseensä sitomaan. Tuote on 100% kierrätettävissä.

 

Pisin elikaari

Meluesteissämme elinkaari on jopa 100-200 vuotta ja täysin huoltovapaa koko elinkaaren ajan. Elinkaarikustannuksiltaan jo ennestään edullisin meluesteratkaisu on vieläkin edullisempi. Joihinkin meluaitoihin verrattuna elinkaarikustannukset voivat olla jopa 6 kertaa edullisemmat.

Meluaita3 (1)